MN / RUS

УБ дахь Бритиш сургууль

2020/03/02

Project / Corporate PR

Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль (BSU) нь Англи, Уэльсийн үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг Монгол улсад хэрэгжүүлдэг. Тус сургууль нь Монгол сурагчидад дэлхийн нэр хүндтэй их дээд сургуулиудад шууд элсэн суралцах боломжийг олгодог. 

Service provided:
  • Судалгаа, аналик
  • Брэндийн концепт, стратеги тодорхойлох
  • Коммункэйшн стратеги, тодорхойлох
  • Контент хөгжүүлэлт
  • Арга хэмжээ төлөвлөлт, зохион байгуулалт