MN / RUS

Монголын Татварын Алба

2020/03/02

Төсөл / Корпрэйт Дизайн

Монголын Татварын албаны 27 жилийн түүхтэй логоны шинэчилэлт

Service provided:

Судалгаа, аналик
Брэндийн лого шинэчлэлт