MN / RUS

УБ Паркинг

2020/04/02

Төсөл / Бүтээгдэхүүний брэндинг

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатай хамтран Монгол залуусын хэрэгжүүлж буй "UB Parking" төсөл нь иргэд, бизнес эрхлэгчдийн хүсэлтээр олон нийтийн газар, оффис, худалдааны төвийн зогсоолын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, хялбаршуулах зорилготой. 

Service provided:
  • Судалгаа, аналик
  • Брэндийн концепт, стратеги тодорхойлох
  • Коммункэйшн стратеги, тодорхойлох
  • Контент хөгжүүлэлт
  • Брэндийн лого шинэчлэлт